Modyfikacja Platformy e-learningowej w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Aktualizacja platformy e-learningowej w Akademii Pomorskiej w Słupsku. odbyła się w 2019 r. W ramach projektu dokonano pełną modyfikację platformy edukacyjnej Katedry Bezpieczeństwa Narodowego. Dodatkowo zapewniono wsparcie oraz odpowiednią konfigurację środowiska szkoleniowego. Projekt obejmował również przygotowanie materiałów dydaktycznych i skonwertowano je z formatu pdf do pakietów Scrom. W tym celu wykorzystano oprogramowanie Spring. Na podstawie dostarczonych materiałów utworzone zostały kursy oraz baza pytań, która jest wykorzystywana podczas egzaminów. Po wygaśnięciu okresu wsparcia objętego umową, firma dodatkowo oferuje wsparcie oraz możliwość konsultacji związanych z obsługą platformy.