Duże wdrożenie spółki Nowatel na Litwie

5616593ab85dezdjecie2

Spółka Nowatel podpisała umowę z największym integratorem IT na Litwie – FIMA AB dotyczącą dostawy systemu dyspozytorskiego OpenRDS na potrzeby budowy ogólnokrajowej sieci łączności radiowej dla największego litewskiego operatora energetycznego. Będzie to największy system DMR Tier II na Litwie.

System zbudowany jest z 30 konsol dyspozytorskich zlokalizowanych w dwóch centrach zarządzania siecią telekomunikacyjną ulokowanych w Wilnie oraz Kownie. Sieć radiowa w pierwszym etapie złożona będzie z 60 przemienników RD625 Hytery oraz 200 radiotelefonów ręcznych i mobilnych.

System OpenRDS będzie obsługiwał blisko 50 linii telefonicznych podłączonych do systemu wraz z rozbudowanymi funkcjami kolejek.

Rozwiązanie firmy Nowatel pokonało rozwiązania konkurencyjne firmy Motorola oraz Hytera z uwagi na unikalne cechy tj.:

System zawiera unikalne rozwiązania stworzone na potrzeby w/w projektu:

W grudniu 2016r rozwiązanie pozytywnie przeszło testy akceptacyjne u klienta (FAT) potwierdzające faktyczne możliwości spółki Nowatel oraz firmy FIMA w realizacji najbardziej skomplikowanych projektów na rynkach międzynarodowych.

Projekt jest owocem zmiany strategii spółki Nowatel i koncentracji na dużych projektach teleinformatycznych wymagających większych kompetencji w zakresie integracji systemów IT szczególnie u klientów korporacyjnych.