Duże wdrożenie spółki Nowatel na Litwie

5616593ab85dezdjecie2

Spółka Nowatel podpisała umowę z największym integratorem IT na Litwie – FIMA AB dotyczącą dostawy systemu dyspozytorskiego OpenRDS na potrzeby budowy ogólnokrajowej sieci łączności radiowej dla największego litewskiego operatora energetycznego. Będzie to największy system DMR Tier II na Litwie.

System zbudowany jest z 30 konsol dyspozytorskich zlokalizowanych w dwóch centrach zarządzania siecią telekomunikacyjną ulokowanych w Wilnie oraz Kownie. Sieć radiowa w pierwszym etapie złożona będzie z 60 przemienników RD625 Hytery oraz 200 radiotelefonów ręcznych i mobilnych.

System OpenRDS będzie obsługiwał blisko 50 linii telefonicznych podłączonych do systemu wraz z rozbudowanymi funkcjami kolejek.

Rozwiązanie firmy Nowatel pokonało rozwiązania konkurencyjne firmy Motorola oraz Hytera z uwagi na unikalne cechy tj.:

  • niezależność od dostawców sprzętu radiowego i dowolność w wyborze technologii radiowych,
  • możliwość praktycznie dowolnej modyfikacji interface’u użytkownika oraz dostępność w różnych językach (także w języku litewskim),
  • kompletny system w pełni obsługujący łączność telefoniczną oraz radiową wraz ze wszelkimi usługami z nimi związanymi (tj. systemowy rejestrator, kolejki, pokoje konferencyjne, wirtualny przemiennik itp.),
  • elastyczność i szeroka możliwość integracji z posiadanymi zasobami.

System zawiera unikalne rozwiązania stworzone na potrzeby w/w projektu:

  • pełna redundancję High Availability – system został tak zbudowany i zaimplementowany, aby zagwarantować pełną dostępność systemu w przypadku jakiejkolwiek awarii (serwera, łącza, panelu itp.). System automatycznie monitoruje posiadane zasoby i w sposób dynamicznych nimi zarządza. Awaria serwera spowoduje automatyczne przepięcie wszystkich urządzeń na serwery redundantne. W przypadku przerwy w działaniu łączy telekomunikacyjnych, dostępne przemienniki, panele i inne urządzenia zostaną przepięte do najbliższego dostępnego serwera usługowego (radioserwera, centrali voip, serwera bazodanowego, systemu rejestracji itp.) Po ustąpieniu awarii wszystkie elementy systemu zostają automatycznie zsynchronizowane ze sobą, urządzenia przepną się do serwerów podstawowych i będą kontynuować dalszą pracę. System nie wymaga żadnych operacji wykonywanych przez użytkowników. Z punktu widzenia dyspozytora awarie systemu są niezauważalne.
  • rozszerzona funkcjonalność wirtualnego przemiennika – umożliwiająca dynamiczne tworzenie grup przemienników pracujących w trybie DMR Tier II i szybką zmianę topologii sieci radiowej. W przypadku potrzeby (sytuacji kryzysowej, wymogu współpracy personelu w terenie na danym obszarze itp.) dyspozytor może dynamicznie łączyć wybrane obszary lub grupy przemienników ze sobą tworząc wspólną domenę radiową.

W grudniu 2016r rozwiązanie pozytywnie przeszło testy akceptacyjne u klienta (FAT) potwierdzające faktyczne możliwości spółki Nowatel oraz firmy FIMA w realizacji najbardziej skomplikowanych projektów na rynkach międzynarodowych.

Projekt jest owocem zmiany strategii spółki Nowatel i koncentracji na dużych projektach teleinformatycznych wymagających większych kompetencji w zakresie integracji systemów IT szczególnie u klientów korporacyjnych.


Siedziba:
Nowatel sp. z o. o.
ul. Gdańska 39/27
84-230 Rumia
Polska
NIP: 5932407062
Biuro:
Nowatel sp. z o. o.
ul. Chylońska 10
84-230 Rumia
Kontakt:
+48 58 741 22 99
+48 58 741 22 98
nowatel@nowatel.com