Policyjny system dyspozytorski dla Stadionu Śląskiego w Chorzowie

Spółka Nowatel wraz z Covertech dostarczyła i zainstalowała kompletny system dyspozytorski na Stadionie Śląskim w Chorzowie. System zamówiony przez Komendę Wojewódzką w Katowicach ma wpierać działania służb porządkowych podczas organizowanych na obiekcie imprez masowych.

System dyspozytorski OpenRDS zintegrował  wszystkie dostępne radiotelefony DMR u klienta (Motorola DP/DM 3601, Motorola DP/DM 4601, Hytera PD/MD 785G) zapewniając integrację z systemem SWD, centralnym systemem rejestracji i lokalizacji itp. Pozycje radiotelefonów przedstawione są na  podkładach mapowych OpenStreetMap.

5 dostarczonych konsol dyspozytorskich zapewnia równoległą pracę wszystkich operatorów na współdzielonych zasobach radiowych.