Symulator modemu Q-Flex Satelitte

To elastyczny modem definiowany programowo. Posiada możliwość dowolnej konfiguracji interfejsu oraz funkcjonalności. Zastosowana technologia oszczędzania przepustowości zapewnia wydajną pracę urządzenia.

Główne funkcje symulatora:

  • Symulacja pracy pięciu diod LED na panelu przednim. Wyświetlają ostrzeżenia i informacje o usterkach.
  • Możliwość konfigurowania modemu
  • Możliwość realizacji ćwiczeń dotyczących określonych kursów z zakresu obsługi urządzenia.
  • Symulacja łączności satelitarnej z wykorzystaniem telefonów, e-maila oraz faksu.
  • Możliwość nadzorowania przebiegu zajęć przez instruktora.
  • System oceniania i możliwość monitorowania postępów zintegrowane z platformą e-learningową.