Kompleksowa modernizacja bazy szkoleniowej w CSMW w Ustce

Modernizacja bazy szkoleniowej Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce odbywała się w roku 2019-2020. Przedmiotem zamówienia była modyfikacja bazy szkoleniowej w zakresie symulatorów i trenażerów systemów dowodzenia i łączności wraz z projektem dostosowania ówczesnej infrastruktury szkoleniowej do nowo instalowanych symulatorów i trenażerów szkoleniowych.

Projekt obejmował modyfikację następujących elementów:

  • infrastruktura sieciowa będąca elementem systemu trenażerów i symulatorów;
  • dostawa aplikacji symulatorów i trenażerów wraz z instalacją;
  • dostawa i wymiana sprzętu sieciowego oraz dostosowanie aplikacji szkoleniowych do instalacji na nowym sprzęcie.

 

Dostarczone symulatory i trenażery szkoleniowe:

 

Symulator radiostacji R-3501
Symulator radiostacji ANPRC-112G
Symulator radiostacji RKP 8100
Trenażer sygnalizacji wzrokowej i semaforem
Symulator modemu Q-Flex Satelitte
Comtech SLM-5650A
OCEAN TRX4
NS SATCOM IDU 7000


W skład dostarczonych symulatorów i trenażerów szkoleniowych CSMW zostały zamontowane łącznie:

  • 51 stanowisk szkoleniowych wraz z małogabarytową stacją roboczą;
  • 5 stanowisk instruktorskich wraz z małogabarytową stacją roboczą;
  • 5 projektorów multimedialnych;
  • 5 kamer IP;
  • 1 komputerowe stanowisko nadzoru;
  • 1 serwer urządzenia szkolno-treningowego systemu łączności satelitarnej.

 

Kolejnym elementem modyfikacji bazy szkoleniowej CSMW w Ustce była integracja serwerowni danych oraz modyfikacja elementów sieciowych na potrzeby symulatorów i trenażerów systemów dowodzenia i łączności. Integracja serwerowni danych pozwoliła na osadzenie oprogramowania symulatorów i trenażerów systemów łączności i dowodzenia w jednej zintegrowanej serwerowni  danych. Tym samym została rozbudowana sieć teleinformatyczna, zostało również zaadaptowane pomieszczenie dla serwerowni danych, które wymagało kompleksowych prac budowlanych wraz z pracami instalacyjnymi.

 

W zakresie prowadzonego projektu zostały zainstalowane 4 serwery szkoleniowe w pomieszczeniu repozytorium danych wraz z centralą przeciwpożarową, centralą alarmową oraz kamerami.

Bardzo ważnym elementem poprawnej pracy bazy szkoleniowej w celu utrzymania ciągłości szkoleń, była integracja systemu zasilania awaryjnego, w którego skład wchodziły automatyczne agregaty prądotwórcze o mocy 80 kVA oraz 250 kVA.