Symulator radiostacji okrętowej M3SR 4400

Symulator jest systemem informatycznym pozwalającym na realistyczne szkolenie operatorów radiostacji (zarówno radiooperatorów, jak i inne osoby, które muszą posiadać takie przeszkolenie) bez konieczności emisji fal radiowych. Z uwagi na symulowany model radiostacji jest możliwość wykorzystania częstotliwości VHF oraz UHF, zgodnie ze specyfikacją fizycznego urządzenia.


Główne funkcje symulatora:

  • Brak konieczności emisji fal radiowych i budowy odpowiedniego pola antenowego.
  • Możliwość odwzorowania realnej słyszalności dzięki symulacji szumów.
  • Możliwość komunikacji i monitorowania przebiegu zajęć przez instruktora.
  • Odwzorowanie wszystkich funkcjonalności oraz stanów radiostacji.
  • Symulacja pamięci zewnętrznej Fillgun, który programuje nastawy radiostacji.
  • Możliwość realizacji ćwiczeń z zakresu obsługi radiostacji. 
  • Możliwość nawiązania połączenia z innymi stanowiskami. Komunikacja w trybie simpleks i dupleks.
  • System oceniania i monitorowania postępów zintegrowane z platformą e-learningową.
  • Zaimplementowana symulacja aplikacji Devcon oraz R&S czat. Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych oraz szyfrowanych pomiędzy radiostacjami.