Symulator radiostacji RRC9210

System pozwala na nawiązywanie symulowanej komunikacji „radiowej” w sieci LAN pomiędzy stanowiskami zarówno wyposażonym w aplikację jednego typu radiostacji, jak i z innymi typami radiostacji, których częstotliwość nadawania i odbioru oraz typ modulacji jest taki sam. Z uwagi na symulowany model radiostacji jest możliwość wykorzystania częstotliwości HF, zgodnie ze specyfikacją fizycznego urządzenia.

Główne funkcje sumulatora:

 
  • Brak konieczności emisji fal radiowych i budowy odpowiedniego pola antenowego.

  • Możliwość komunikacji i monitorowania przebiegu zajęć przez instruktora.

  • Odwzorowanie wszystkich funkcjonalności oraz stanów radiostacji.

  • Możliwość realizacji ćwiczeń z zakresu obsługi radiostacji.

  • Możliwość nawiązania połączenia z innymi stanowiskami.

  • System oceniania i monitorowania postępów zintegrowane z platformą e-learningową

  • Zaimplementowana symulacja aplikacji RADNET

  • Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych pomiędzy radiostacjami