Symulator radiostacji ANPRC-112G

Symulator radiostacji ANPRC-112G jest systemem informatycznym pozwalającym na realistyczne szkolenie operatorów radiostacji (zarówno radiooperatorów, jak i inne osoby, które muszą posiadać takie przeszkolenie) bez konieczności emisji fal radiowych.

Symulowana radiostacja to ręczne urządzenie nadawczo-odbiorcze UHF/VHF, przeznaczone do komunikacji głosowej oraz przesyłu danych w technologii bezpośredniej widoczności z satelitą LOS. Radiostacja pracuje w następujących zakresach częstotliwości 118,00 MHz do 125,000 MHz, 225,000 MHz do 320,000 MHz oraz zakres częstotliwości dodatkowej 340,000 MHz do 390,000 MHz. Urządzenie radiowe może być również używane jako dwukierunkowe radio do łączności głosowej w technologii bezpośredniej widoczności z satelitą.

Główne funkcje symulatora:

  • Użytkownik może nawiązać połączenie z innymi stanowiskami. Komunikacja w trybie simpleks.
  • Odwzorowanie wszystkich funkcjonalności radiostacji z możliwością dodania nowych.
  • Symulacja testów wykonywanych przez urządzenie.
  • Możliwość realizacji ćwiczeń z zakresu obsługi radiostacji.
  • Odwzorowanie wszystkich przekaźnika systemu pomiaru odległości (DME). Dostarcza informacje o odległości i osobiste dane identyfikacyjne.
  • System oceniania i monitorowania postępów zintegrowane z platformą e-learningową.
  • Odwzorowanie transpondera HOOK2. Umożliwia:

o podanie pozycji GPS i osobistych danych identyfikacnych,

o wymianę wiadomości tekstowych w odpowiedzi na sygnały z urządzenia zapytującego.