System dyspozytorski OpenRDS

OTWARTA PLATFORMA DYSPOZYTORSKA

OpenRDS to najbardziej uniwersalny system dyspozytorski, integrujący różnego rodzaju środki telekomunikacyjne (telefonia stacjonarna , cyfrowa i analogowa łączność radiowa, systemy trankingowe, system TETRA, terminale satelitarne, GSM).  W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań na rynku, OpenRDS nie wymaga wykorzystywania rozwiązań konkretnych producentów (dot. serwera telekomunikacyjnego, platformy sprzętowej, rejestratorów itp.) natomiast tworzy platformę integrującą istniejące u klienta systemy telekomunikacyjne.

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU:
 • produkt pure-IP – całość systemu oparta wyłącznie o technologię IP. Przestarzałe technologie telekomunikacyjne (analog, ISDN, PRA, BRA) służą jedynie integracji z istniejącymi rozwiązaniami klienta lub operatora.
 • uniwersalna platforma telekomunikacyjna – zintegrowany w systemie serwer telekomunikacyjny pozwala na obsługę kilkuset abonentów. Brak potrzeby stosowania dodatkowych serwerów ułatwia integrację systemów dyspozytorskich dla rozwiązań mobilnych (tj. wozy dowodzenia i łączności, tymczasowe centra kryzysowe, rozwiązania polowe) oraz zmniejsza koszty rozbudowy placówek klienta o dodatkową infrastrukturę

telekomunikacyjną. System OpenRSD zapewnia integrację ze wszystkimi rozwiązaniami czołowych  producentów systemów telekomunikacyjnych (tj. Cisco, Siemens, Avaya, Ericsson, Lucent, DGT)

 • uniwersalna platforma sprzętowa – w zależności od preferencji i charakteru pracy użytkownika, oprogramowanie OpenRDS może zostać zainstalowane na szeregu zintegrowanych platform komputerowych ( HP TouchSmart, MSI WindTop, Dell Inspiron One, Lenovo IdeaCentre itp.) bądź na własnych wodoodpornych i i pyłoszczelnych rozwiązaniach. Nie zmuszamy klientów do używania konkretnego sprzętu danego producenta.
 • uniwersalne środki łączności – w porozumienia z producentami rozwiązań telekomunikacyjnych, integrujemy praktycznie wszystkie popularne środki łączności dostępne na rynku od systemów radiowych, trankingowych (Motorola, Icom, Kenwood, Hytera, Excera), TETRA (Motrola, Hytera, DAMM, Sepura, Tetraflex), terminali systemów satelitarnych (Inmarsat, Panamsat), systemów GSM po konwencjonalne rozwiązania stacjonarne tj. telefonia analogowa, ISDN.
 • system oparty o przetwarzanie w chmurze (cloud computing), pozwala na synchronizację pracy systemu paneli dyspozytorskich, automatyczną redundancję funkcjonalności i przejmowania zadań w przypadku awarii elementów systemu. Każdy panel potrafi pracować niezależnie od reszty systemu i w przypadku awarii sieci lub jej elementów, zachowuję swoją podstawową funkcjonalność. Po usunięciu usterek, całość systemu synchronizuje się i w sposób automatyczny wznawia pracę.
 • otwarte API – umożliwia integrację z oprogramowaniem zainstalowanym u klienta (tj. systemy SWD, systemy zarządzania kryzysowego, systemy rejestracji, systemy kryptograficzne, systemy GIS). Chętnie współpracujemy z firmami zainteresowanymi wzbogaceniem oferty poprzez integrację rozwiązań i produktów.
 • Integracja z systemami mapowymi – wsparcie dla istniejących komercyjnych i darmowych rozwiązań mapowych w zakresie monitoringu GPS, zarządzania kryzysowego itp.
 • Wirtualizacja elementów systemu – charakter naszych rozwiązań pozwala na optymalizację wykorzystania posiadanych przez klienta platform sprzętowych, poprzez możliwość instalacji części podsystemów (baz danych, serwerów multimedialnych, telekomunikacyjnych itp.) na wirtualizowanych, rozproszonych zasobach sieciowych. Takie rozwiązanie  zwiększając bezpieczeństwo oraz niezawodność systemu. Wpływa także znacząco na obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury (zużycie energii, koszty sprzętu).
FUNKCJONALNOŚĆ TELEFONICZNA
 • obsługa kolejek – system dyspozytorski jest przystosowany do obsługi ruchu telekomunikacyjnego o bardzo dużym natężeniu (tj. CPR, posterunki policji, straży pożarnej, straży miejskiej). System pozwala na układanie połączeń przychodzących w kaskadowe kolejki wraz z rozbudowanym system IVR wspomagającym obsługę zgłoszeń.

Dzwoniący informowani są o miejscu w kolejce oczekujących za pomocą generowanych komunikatów głosowych.

Operator jest w stanie obsługiwać poza kolejnością wybrane połączenia  z wcześniej zdefiniowanej bazy numerów (np. połączenia od innych służb).

Pracujący na wielu panelach dyspozytorzy  są w stanie obsługiwać te same kolejki zgodnie z wybraną strategią obsługi ( ringall, roundrobin, lastrecent, fewestcalls, random, rrmemory itp.) Dzięki elastycznym możliwościom przenoszenia uprawnień do obsługi kolejek, systemowi priorytetów i wag zgłoszeń, w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej, w prosty sposób można alokować wszystkie posiadane zasoby do obsługi zagrożonej ludności.

 • wieloliniowy aparat telefoniczny – system pozwala na utrzymywanie i obsługę dowolnie dużej liczby linii telefonicznych. Ze względów bezpieczeństwa platforma może utrzymywać jednoczesne połączenia (np. w postaci trunk’ów) z różnymi centralami PBX, siecią GSM/UMTS, aby zapewnić jak największą niezawodność.
 • obsługa konferencji – system dyspozytorski pozwala na równoczesne zestawianie i kontrolę nawet kilkuset „pokoi konferencyjnych”. Operator może w dowolny sposób łączyć abonentów w grupy konferencyjne, moderować je oraz zarządzać uprawnieniami (tryb podsłuchu, wyciszanie oraz usuwanie użytkowników z konferencji itp.) System IVR wspomaga nadzór nad użytkownikami oferując dodatkowe usługi (tj. powitanie użytkowników dołączających do pokoju, informacje o ilości użytkowników, system autoryzacji poprzez indywidualny kod PIN itp.) Abonentami konferencji mogą być zarówno klienci głosowi jak i video (klienci mobilnych UMTS 3G, ISDN (h.324m), SIP (h.263,h.264))
 • drzewo konferencji – operator może definiować grupy użytkowników będących uczestnikami tej samej konferencji, i przypisać je do klawiszy szybkiego wyboru. Funkcja jest szczególnie przydatna w organizacji codziennych odpraw lub narad.
 • przekazywanie połączeń – transfer bez zapowiedzi (blind) i z zapowiedzią (attended), obsługa funkcji follow me – sekwencyjne przekazywanie połączenia w przypadku nieodbierania na inne numery
 • książka telefoniczna – ma dwojaki charakter. Globalny – wspólny dla wszystkich oraz lokalny – zawierający wpisy przypisane do konkretnych użytkowników systemu. Format i sposób przechowywania danych książki telefonicznej jest dostosowywany do wymagań klienta. System integruje się z istniejącymi, najbardziej popularnymi rozwiązaniami i produktami ( Cisco Unified Communications, Microsoft Exchange, MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, oraz innymi podobnymi systemami opartymi o LDAP/AD lub SQL). Dzięki temu, klient nie ma problemów z aktualizacją danych oraz wymianą informacji między używanymi systemami.
 • Rejestrator – to jeden ze zintegrowanych elementów OpenRDS. Dane nagrywane na panelach dyspozytorskich poszczególnych operatorów i są przesyłane oraz archiwizowane na dedykowanych serwerach. Wszystkie informacje są szyfrowane i zabezpieczone przed ingerencją osób trzecich (rożne kombinacje AES, Serpent, Twofish wraz algorytmami haszujacymi RPIEMD-160, SHA-512, Whirlpool). System pozwala na nagrywanie w formatach wav, mp3, ogg z różnym kodowaniem uzależnionym od wykupionych licencji. W przypadku klientów posiadających gotowe rozwiązania rejestratorów innych firm tj. SIM, TRX, Nice itp., OpenRDS integruje się z nimi poprzez API, Web Service i inne usługi.
FUNKCJONALNOŚĆ TELEINFORMATYCZNA
 • integracja z portalami społecznościowymi (Facebook, Twitter itp.) – dzięki implementacji protokołów (XMPP) system pozwala na wymianę informacji z użytkownikami najbardziej popularnych serwisów, umożliwiając błyskawiczne dotarcie z informacją do ogromnej liczby odbiorców. Platforma OpenRDS pozwala również na powiadamianie służb o zdarzeniach, wypadkach i innych sytuacjach wymagających uwagi. Informacje mogą być wzbogacone o zdjęcia z telefonów komórkowych, nagrane sekwencje video czy pliki dźwiękowe. Niemal natychmiast operator otrzymuje pełną treść wiadomości i może podjąć niezbędne działania.
 • integracja z popularnymi komunikatorami sieciowymi ( Skype, Gadu-Gadu itp.) – pozwala na szybkie informowanie operatora o zdarzeniach, bez potrzeby dzwonienia na numery alarmowe. Już dzisiaj specjalne numery GG zapewniają szybki i bezpośredni kontakt z uczniami szkół podstawowych czy gimnazjalnych (np. projekt Komendy Stołecznej Policji) , którzy w ten sposób mogą informować policję o zauważonych niebezpieczeństwach w szkole. Ta forma kontaktu jest dużo prostsza dla młodych ludzi, w dodatku zapewnia anonimowość.
 • integracja z systemami treści generowanych dynamicznie TTS (Text-to-Speech) – dzięki współpracy z IVONA Software OpenRDS pozwala operatorowi na odsłuchiwanie wiadomości tekstowych (tj. informacje od użytkowników portali, komunikatorów sieciowych, poczty elektronicznej, wiadomości sms, itp.) oraz na tworzenie rozbudowanych usług IVR ( inteligentnie generowane odpowiedzi w zależności od rzeczywistej sytuacji w danym momencie)
 • system rozgłoszeniowy/alarmowania – OpenRDS umożliwia tworzenie grup powiadamiania o alarmach, sytuacjach kryzysowych oraz innych zdarzeniach. Pozwala na wysyłanie wiadomości głosowych do wybranych użytkowników, z systemem uwierzytelnienia oraz potwierdzenia odbioru (np. przy pomocy numerów PIN).  Wiadomości są generowane automatycznie i mogą mieć charakter indywidualny dla każdego powiadamianego użytkownika (inna zapowiedź dla każdego).
 • serwer usług multimedialnych – zapewnia wymianę wiadomości poprzez pocztę elektroniczną (smtp, imap, pop3), fax, mms, sms oraz inne usługi sieciowe. OpenRDS pozwala na natychmiastową wizualizację zdjęć i plików wideo przesyłanych z telefonów komórkowych na stanowisko operatora, prezentację faxów, maili itp. W przypadku telefonów z modułem GPS, dzięki obsłudze geolokalizacji, OpenRDS pozwala precyzyjnie określić miejsce zrobienia fotografii, prezentując jego lokalizację na mapie. Usługa jest szczególnie przydatna funkcjonariuszom policji oraz straży miejskiej (np. anonimowa informacja o parkowaniu w miejscach niedozwolonych przesyłana MMSem, informacje o wypadkach itp.).
 • aplikacja Mapowa GPS – wyposażona jest w system zbierania i archiwizacji parametrów GPS oraz innych danych telemetrycznych. Obsługuje równocześnie nawet kilkaset monitorowanych urządzeń. Jest kompatybilna ze standardem OpenDMTP oraz umożliwia adaptację innych terminali poprzez proste API. System potrafi integrować się z systemami OpenLayers/OpenStreetMap, Google Maps, Microsoft Virtual Earth oraz Mapstraction. Użytkownik ma możliwość generowania raportów, określania geostref wraz z systemem powiadomień o zdarzeniach (np. opuszczenie obszaru). W przypadku zwiększonych wymagań, OpenRDS jest zintegrowany z produktami polskich producentów systemów GIS (tj. Archipelag.NET/GeoInvent).
 • zintegrowany czytnik wiadomości, w postaci przewijającego się paska, pozwala na śledzenie bieżących informacji wysyłanych przez administratorów systemu. Pozwala to na bardzo szybkie informowanie wszystkich dyspozytorów o zdarzeniach (np. godzina przeprowadzania testów systemu, przypominanie o terminie szkoleń, informacja o nagłym zdarzeniu kryzysowym)
 • aplikacja stanowiska zarządzania systemem OpenRDS służy do konfiguracji systemu, zarządzania funkcjami i usługami, raportowania informacji o zdarzeniach. Pozwala na testowanie poprawności pracy sieci radiowej, przydzielaniem priorytetów i uprawnień w dostępie do sieci dyspozytorskiej.
FUNKCJONALNOŚĆ RADIOWA

integracja z terminalami radiowymi – dzięki współpracy z szeregiem partnerów OpenRDS obsługuje większość popularnych produktów radiowych firm tj. Motorola, ICOM, Kenwood, Radmor, Hythera, Tait, Yaesu. System w pełni implementuje pełną funkcjonalność cyfrową rozwiązań opartych o MotoTRBO oraz IDAS, zapewniając bezproblemową komunikację między tradycyjnymi rozwiązaniami analogowymi, a cyfrowymi. OpenRDS pozwala integrować wszystkie posiadane terminale radiowe różnych producentów w jeden system zmniejszając znacząco koszty modernizacji.

 • Radiobox – to produkt pozwalający na łączenie radiowych stacji mobilnych po sieci IP z resztą systemu. Jest wyposażony w system zasilania awaryjnego, umożliwia zdalne sterowanie radiem implementując jego pełną funkcjonalność (od zmiany kanału, skanning czy włączenie PTT , po wysyłanie statusów, smsów i GPS) . Posiada dodatkowo zestaw wejść I/O służących do monitoringu (np. system alarmowe, telemetryczne)
 • OpenRDS pozwala na nasłuch w paśmie 27MHz (CB Radio, pasmo amatorskie)  i reakcję w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (wypadki na drogach, autostradach, inne informacje o zagrożeniach itp.)
 • łącząc różne rozwiązania radiowe, klienci nie tracą możliwości używania funkcji charakterystycznych dla danego producenta. Wywołania indywidualne, grupowe, przesyłanie statusów, smsów, podsłuchy, sprawdzenie radiotelefonów w zasięgu, monitoring GPS czy nawet blokowanie/odblokowywanie radiotelefonów to tylko część dostępnych możliwości.
 • współdzielenie zasobów systemy radiowego – jest podstawą działania platformy. System umożliwia równoległy dostęp do mobilnych baz radiowych dla wielu operatorów. Dyspozytorzy mają możliwość nasłuchu na dowolnej bazie udostępnionej w systemie. W zależności od uprawnień oraz posiadanego priorytetu mogą zmieniać ich parametry lub nadawać na kanale. Platforma pozwala praktycznie w dowolny sposób, w trybie online  zmieniać  strukturę systemu , przydzielając konkretne zasoby  w różne miejsca (np. podczas sytuacji kryzysowej). Umożliwia także dzielenie infrastruktury radiowej pomiędzy różnymi służbami (np. policja, straż pożarna lub jednostki militarne).
 • Wirtualny przemiennik – platforma wyposażona jest w system przemienników, pozwalających w dowolny sposób łączyć różne technologie (radiowe, komórkowe, przewodowe) w jedną grupę rozmówców. OpenRDS umożliwia łączenie szeregu baz w jedną grupę, zwiększając wielokrotnie zasięg sieci radiowej klienta w terenie. Może być używany do spinania różnych zdalnych lokalizacji poprzez sieć IP w jedną całość (np. kilkadziesiąt baz radiowych rozrzuconych po powiatach/województwach spiętych siecią IP (np. Internetem) tworzy duży wirtualny system ogólnopolski). Pozwala na używanie innych niż radiowe środki łączności np. łącząc telefony komórkowe oraz radiotelefony w jednej grupie (strażak bez radiotelefonu jest w stanie komunikować się z innymi poprzez posiadany telefon gsm).