System dyspozytorski OpenRDS

moduł OpenRDS - PiBox

Jest to kompaktowe rozwiązanie gwarantujące rozszerzenie funkcjonalności bazowego oraz mobilnego radiotelefonu, pracującego w ramach DMR, sieci IDAS oraz NEXEDGE.

Niewielkie wymiary oraz innowacyjny sposób podłączenia do modułu dają szeroką możliwość zastosowania. Dodatkowo umożliwia łatwą integrację z urządzeniami radiotelefonicznymi różnych producentów, np. HYTERA, MOTOROLA, ICOM, KENWOOD.

Główne funkcjonalności urządzenia:
 • Retransmisja głosu w trybie „echo” – przykład zastosowania – dwa cyfrowe terminale radiowe, z czego jeden jest mobilny (umieszczony na dachu pojazdu z lepszą anteną i pełnym zasięgiem), drugi ręczny (przenośny, z mniej efektywną anteną oraz ograniczonym zasięgiem).  Po podłączeniu ekstendera PiBox do urządzenia mobilnego (z lepszą anteną) zestaw można skonfigurować jako retransmisyjny. Gdy ręczny radiotelefon znajduje się w zasięgu mobilnego i PiBox’a może również uzyskać pełny dostęp do zasięgu sieci radiowej.
 • Możliwość stworzenia stacji wyniesionego radiotelefonu po IP – Doskonałe rozwiązanie przy zapotrzebowaniu na zdalne sterowanie radiotelefonem, lub w sytuacjach bardziej skomplikowanych, przy zapotrzebowaniu a uzupełnienie zasięgu systemu radiowego.
 • Zdalne sterowanie – Urządzenie Nowatel OpenRDS PiBOX z aplikacją mobilną OpenRDS umożliwiającą zdalne sterowanie radiotelefonu (nadawanie, odbieranie i zmianę kanałów) może pełnić rolę małej, przenośnej instalacji wyniesionego radia. Takie rozwiązanie umożliwia zamontowanie radiotelefonu w miejscu dogodnym dla instalacji antenowej, a jego obsługa, po podłączeniu modułu PiBOX, może odbywać się za pomocą smartfonu lub tabletu. (W tej konfiguracji PiBOX musi być połączony siecią IP z telefonem komórkowym lub tabletem, na przykład przez WiFi lub sieć GSM). Minimalne elementy instalacji:
  • Radiotelefon
  • PiBox
  • Router WiFi
  • Kompatybilne urządzenie z aplikacją mobilną
 • Uzupełnienie zasięgu systemu radiowego – Moduł Nowatel OpenRDS PiBOX może także pełnić rolę urządzenia OpenRDS RadioBox, swego “starszego brata”, zapewniając tą samą funkcjonalność, ale w kompaktowym wydaniu. (Przydatne szczególnie w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni, za małych na instalację urządzenia Radiobox). W proponowanej konfiguracji moduł PiBOX może stanowić uzupełnienie zasięgu systemu radiowego poprzez przekazywanie łączności odbieranej przez sieć 3G / LTE lub przez sieć GSM do radiotelefonu.
 • „CROSSBAND” – możliwość przekazywania głosu pomiędzy radiotelefonami z różnych systemów (analogowych i cyfrowych) –  przykład zastosowania – łączone radiotelefony pracujące w rożnych systemach mogą się komunikować ze sobą, pod warunkiem podłączenia do każdego – modułu PiBOX oraz, że moduły te zostały połączone siecią IP.
 • Przekazywanie wiadomości tekstowych – Możliwość automatycznej retransmisji wiadomości tekstowej w trybie cyfrowym – do wybranego radiotelefonu
  • Przekazanie komunikatu głosowego z opóźnieniem – Możliwe jest przekazanie wiadomości w określonym czasie. Opóźnienie można ustawić z poziomu panelu dyspozytorskiego lub poprzez wiadomość tekstową wysłaną z radiotelefonu.
 • Zdalne sterowanie urządzeniem zewnętrznym – Korzystając z rozbudowanej specyfikacji i złączy PiBOX istnieje możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego oraz możliwość wysyłania dyspozycji do urządzenia z aplikacją mobilną dołączonego do radiotelefonu, w celu m.in.:
  • sterowania napięciem, sygnalizacją świetlną w pojeździe, urządzeniami dźwiękowymi, zamkami itp.;
  • przekazywania koordynatów do zewnętrznej nawigacji;
  • nadawania komunikatu głosowego przekazywanego przez sieć radiotelefoniczną
  • za pośrednictwem system audio;
  • przekazywania wybranych komunikatów alarmowych bezpośrednio na
  • zdalny wyświetlacz (obsługiwany przez DSI, USB, lub po HDMI);
  • włączania rejestratora wideo (opcja zapisu na zewnętrznym dysku);
  • sterowania dronem;
  • włączania/wyłączania pojazdu;
 • Telemetria – Korzystając ze złączy PiBOX możliwe jest także podłączenie zewnętrznych urządzeń pomiarowych i czujników. Taka konfiguracja umożliwia wysyłanie dyspozycji do modułu PiBOX, w celu uzyskiwania oraz przekazywania odczytu dotyczącego na przykład:
  • pozycji GPS,
  • poziomu napięcia, lub natężenia prądu,
  • poziomu wilgoci,
  • danych uzyskiwanych z komputera
  • pokładowego pojazdu
  • temperatury,
  • poziomu natężenia światła,
  • czujnika płomieni,
  • czujnika ruchu,
  • pomiarów czynności życiowych
 • Nowatel OpenRDS PiBOX jest na tyle uniwersalny, że – w zależności od wybranej przez użytkownika konfiguracji – może, oprócz odczytu pomiaru, wykonać także wybrane działanie związane z zaistnieniem określonego parametru, w tym na przykład skutecznie przesłać określoną wiadomość do konkretnego odbiorcy, gdy odczyt z czujników będzie powyżej zakładanego poziomu.