System dyspozytorski OpenRDS

moduł OpenRDS - RadioBox

Moduł radiowy służy do zdalnego sterowania konwencjonalnymi radiotelefonami bazowymi. zarówno analogowymi jak i cyfrowymi (obsługujemy systemy DMR, IDAS, NEXEDGE. Moduły przeznaczone są do instalacji w szafie RACK 19”. Warto wspomnieć o tym, że uszkodzenie elementu modułu radiowego nie powoduje wyłączenia z eksploatacji pozostałych urządzeń radiokomunikacyjnych.

 

Moduł podłączony do systemu rejestruje pełną korespondencję radiową ze wszystkich radiotelefonów bazowych. Bez względu na ustawiony na poszczególnych panelach poziom siły głosu. Poziom zarejestrowanych sygnałów umożliwia jego wyraźne odtworzenie.

Dostęp do sygnalizacji odbywa się z poziomu konsoli dyspozytorskiej „OpenRDS”. Tak samo jak prowadzenie korespondencji z wykorzystaniem radiotelefonów bazowych. Moduł radiowy oprócz sterowania i obsługi radiotelefonu (np. zmiana kanałów, nadawanie, odbiór) pozwala na prowadzenie korespondencji z kodową blokadą szumów CTCSS. Ponadto podczas pracy urządzeń radiowych w sieciach cyfrowych możliwe jest prowadzenie łączności w trybie maskowanym i jawnym,  przesyłanie danych GPS oraz obsługa SMS.

Funkcje radiowe dostępne w aplikacji OpenRDS:
 • Automatyczny odbiór korespondencji – bez wykorzystania sygnalizacji dźwiękowej, uzupełniony o przejrzysty podgląd stanów systemu radiowego (nasłuch, odbiór, nadawanie).
 • Wirtualny wyświetlacz radiowy (na ekranie konsoli), który pokazuje rzeczywisty stan radiostacji.
 • Możliwość równoległego nasłuchu, odbioru i nadawania na wszystkich stacjach bazowych obsługiwanych przez konsolę z osobnym włączeniem i wyłączeniem nasłuchu dla każdego monitorowanego radiotelefonu.
 • Regulacja poziomu głośności osobno dla każdego obsługiwanego urządzenia radiowego oraz dodatkowa regulacja ogólnego poziomu głośności dla wszystkich urządzeń. Regulowana głośność konsoli dopuszcza odsłuch tej samej stacji bazowej na różnych poziomach w zależności od indywidualnych ustawień poszczególnych urządzeń.
 • Przesyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych (o długości i zawartości takiej, jaką obsługuje radiotelefon bazowy i przenośny) z konsol do radiotelefonów ruchomych i odwrotnie.
 • Aplikacja posiada mapę, na której możliwa jest wizualizacja danych GPS informujących o położeniu radiotelefonów ruchomych podłączonych do systemu.
 • W systemie dostępna jest centralna książka kontaktów radiotelefonicznych pracujących w trybie cyfrowym
 • Dodatkowo w systemie dostępna jest funkcja „Crossband”, czyli łączenie ze sobą różnych stacji bazowych na odrębnych kanałach i pracy pomiędzy sieciami na zasadzie dynamicznie załączanych przemienników. Funkcja ta umożliwia łączenie systemów:
  • Analogowych
  • Cyfrowych
  • Analogowych z cyfrowymi o różnych konfiguracjach parametrów.
 • Realizacja funkcji „Interconnect”, czyli łączenie ze sobą sieci analogowych i cyfrowych DMR z systemami telefonicznymi obsługiwanymi z konsoli dyspozytorskiej. Dyspozytor konsoli po zastosowaniu tej funkcji ma możliwość pracy konferencyjnej lub po zestawieniu połączeń może wyjść z konferencji bez rozłączania zestawionych rozmów.