Symulator cywilnych środków łączności


Platforma służąca do nauki zdalnej obsługi i programowania cywilnych środków łączności radiowej (DMR, PMR, Tetra itp.).

CECHY FUNKCJONALNE:
 • możliwość pracy zdalnej przy użyciu przeglądarki web;
 • możliwość symulacji podstawowych typów środków łączności będących na wyposażeniu cywilnych służby  RP (policji, straży pożarnej, ratownictwa medycznego, straży granicznej, służby więziennej itp.),  w tym radiostacje VHF/UHF (analogowo-cyfrowe) Motorola, Hytera, systemu DMR, Kenwood systemu PMR, ICOM systemu IDAS, Airbus/Cassidian systemu Tetra;
 • możliwość ćwiczenia w grupach wieloosobowych (nawet  50 osób);
 • możliwość przeprowadzania scenariuszy szkolenia wraz ze wstępną oceną;
 • możliwość przeprowadzania ćwiczeń wspomagającej kooperację różnych służb i jednostek używających powszechnie dostępnego sprzętu cywilnego w różnych warunkach geopolitycznych;
 • możliwość przeprowadzenia testów/egzaminów sprawdzających wiedzę szkolonych;
 • możliwość nawiązywania „łączności radiowej” poprzez sieć Internetową w relacjach „każdy z każdym” zarówno przez  aplikację symulowanej radiostacji, jak też możliwość współpracy z aplikacją symulowanych radiostacji innych typów;
 • Możliwość nawiązania komunikacji radiowej pomiędzy radiostacjami o tych samych standardach i po właściwych ustawieniach symulowanych urządzeń zgodnie z możliwościami platformy symulacyjnej;
 • symulacja interface’ow programowania w/w symulowanych radiostacji (programowanie kanałów, grup, identyfikatorów, grup skaningowych, parametrów szyfrowania itp);
 • integracja z platformą e-learnigową;
 • ćwiczenia dotyczące interoperacyjności urządzeń różnych producentów w różnych standardach (DMR/dPMR, szyfrowanie, pseudotrunking cyfrowy, DMR Tier III itp);
 • ćwiczenia w zakresie planowania radiowego (obliczanie zasięgów, wybór lokalizacji itp);
 • ćwiczenia w zakresie budowy systemów przemiennikowych (także przenośnych);
 • ćwiczenia dot. interoperacyjności różnych systemów pracujących w różnych standardach telekomunikacyjnych (tj. GSM <-> DMR/dPMR <-> PBX itp);
 • ćwiczenia w zakresie przesyłania i monitoringu pozycji GPS, także z użyciem beaconów w pomieszczeniach zamkniętych (tj magazyny itp);
 • pakiet szkoleń realizowany przez instruktorów z doświadczeniem w tworzeniu najbardziej zaawansowanych systemów radiowych (tj. ogólnokrajowe systemy radiowe, systemy radiowe na poziomie województw dla wszelkich służb mundurowych);
 • ćwiczenia w zakresie sposobów łączeń urządzeń radiowych w celu tworzenia prostych systemów przemiennikowych np. połączenie crossowe radiostacji itp;
 • ćwiczenia z zakresu tworzenia sieci IP na bazie radiostacji/sieci przemienników do transmisji danych;
FUNKCJONALNOŚĆ SYMULOWANYCH PROGRAMATORÓW RADIOWYCH:
 • Odzwierciedlony Interfejs do programowania radiostacji (CPS);
 • możliwość konfiguracji kanałów, stref dla kanałów;
 • Konfiguracja kluczy szyfrujących;
 • Ustawianie podstawowych parametrów na radiu, tj. nazwa, id radia, moc nadawania;
 • Konfiguracja gpsów;
 • Konfiguracja Kanałów analogowych i cyfrowych;
 • Tworzenie wywołań indywidualnych i grupowych;
 • wczytywanie konfiguracji z radiostacji;
 • zapisywanie konfiguracji do radiostacji;
 • zapis konfiguracji radiostacji do pliku;
 • ustawianie hasła na zczytywanie konfiguracji z radia;
 • Użytkowanie radia na podstawie wprowadzonej konfiguracji;
 • Konfiguracja emergency;
 • Konfiguracja skaningu;
 • Konfiguracja funkcji man down;
 • Konfiguracja w przemiennikach radiowych szczelin i portów;
 • konfiguracja poziomów squelch;
 • konfiguracja przycisków;
 • konfiguracja sieci  IP / CAI / ID / RRS;
 • tworzenie listy kontaktów;
FUNKCJONALNOŚĆ SYMULOWANYCH RADIOSTACJI:
 • Zobrazowanie fizycznego urządzenia;
 • odzwierciedlenie ustawień w menu radia;
 • Komunikacja w trybie cyfrowym i analogowym;
 • Wywołanie połączeń indywidualnych, grupowych, do wszystkich;
 • odbiór połączeń radiowych;
 • Zmiany kanałów, wybór stref;
 • Użytkowanie funkcji cyfrowych takich jak wysyłanie wiadomości;
 • sprawdzenie zasięgu;
 • zablokowanie radiostacji;
 • podsłuch innej radiostacji;
 • symulowanie wysyłania pozycji gps oraz beacon;
 • Symulowanie zakłóceń radiowych;
 • symulowanie  Braku zasięgu;
 • regulacja głośności;
 • odzwierciedlenie aktualnych ustawień radia;
 • wysyłanie alarmów (emergency);
 • Zobrazowanie wymiany baterii oraz podłączenia anteny, kabla programatora i akcesoriów;
 • symulacja komunikacji radiowej poprzez przemienniki radiowe;
 • symulowanie łączności radiowej na podstawie symulowanego ukształtowania terenu;
 • korzystanie z funkcji skaningu;
 • odbiór pozycji GPS od stacji ruchomych systemu;
 •  komunikacja pomiędzy radiami różnych producentów przy spełnieniu standardów;
 •  użycie funkcji man down;
 • zdalne zablokowanie radiotelefonu;
 • lista kontaktów;
 • symulacja mocy nadawania.
FUNKCJONALNOŚĆ SYMULOWANYCH RADIOSTACJI:
 • Panel nauczyciela: wyświetlanie zasymulowanych pozycji gps;
 • Mapa wykorzystująca podkłady mapowe z open street map, wiele warst;
 • Możliwość symulowania zakłóceń dla wybranego radia, np. określenie strefu z brakiem zasięgu;
 • Definiowanie obszarów wraz z obsługą reguł;
 • Prezentacja odbioru i nadawania przez symulowane radiostacje.
 • informacje o parametrach symulowanych radiostacji biorących udział w szkoleniu