Symulator radiostacji okrętowej M3SR 4100

System pozwala na nawiązywanie symulowanej komunikacji „radiowej” w sieci LAN pomiędzy stanowiskami zarówno wyposażonym w aplikację jednego typu radiostacji, jak i z innymi typami radiostacji, których częstotliwość nadawania i odbioru oraz typ modulacji jest taki sam. Z uwagi na symulowany model radiostacji jest możliwość wykorzystania częstotliwości HF, zgodnie ze specyfikacją fizycznego urządzenia.

 • Brak konieczności emisji fal radiowych i budowy odpowiedniego pola antenowego,

 • Możliwość komunikacji i monitorowania przebiegu zajęć przez instruktora.

 • Symulacja pamięci zewnętrznej Fillgun, który programuje nastawy radiostacji.

 • Możliwość odwzorowania realnej słyszalności dzięki symulacji szumów.

 • Odwzorowanie wszystkich funkcjonalności oraz stanów radiostacji.

 • Możliwość realizacji ćwiczeń z zakresu obsługi radiostacji.

 • Możliwość nawiązania połączenia z innymi stanowiskami.

 • Komunikacja w trybie simpleks i dupleks.

 • System oceniania i monitorowania postępów zintegrowane z platformą e-learningową

 • Zaimplementowana symulacja aplikacji Devcon oraz R&S czat.

 • Możliwość wysyłania wiadomości tekstowych oraz szyfrowanych pomiędzy radiostacjami