Symulator Systemu Dowodzenia "Łeba"

Trenażer Systemu Dowodzenia „Łeba”

Podstawowym elementem trenażera jest generator sytuacji  na akwenie morskim, który defniuje jednostki pływające oraz  powietrzne wraz z ich zmiennym położeniem (namiar, kurs,  prędkość). Jednostki tak zdefniowane prezentowane są na mapie rejonu obserwacji Morza Bałtyckiego. Generator celów  symuluje działanie sprzętu radiolokacyjnego obserwacji nawodnej  i powietrznej. Umożliwia integrację z Zintegrowaną Interaktywną  Platformą Szkoleniową NowaSIM wykorzystując uczestników  grup szkoleniowych oraz instruktorów realizujących szkolenia  zarejestrowanych w obrębie platformy szkoleniowej NowaSIM.

Oprogramowanie specjalistyczne zapewnia wykonanie przez szkolonych scenariuszy zadań z zakresu dowodzenia i prowadzenia działań w sytuacjach zagrożeń militarnych i pozamilitarnych na akwenach morskich z wykorzystaniem map cyfrowych, a ponadto udostępnia następujące funkcje użytkowe:

 • opracowywanie i przygotowywanie harmonogramu rzeczowo-czasowego przebiegu zdarzenia,

 • zdefniowanie uczestników zdarzenia, przypisanie im ról, wygenerowanie odpowiednich komunikatów i przygotowanie wszystkich uwarunkowań związanych z przebiegiem zdarzenia,

 • wprowadzanie sterowanej „przypadkowości” niektórych aspektów zdarzenia (np. wygenerowane losowo warunki meteorologiczne w okolicy miejsca zdarzenia),

 • automatyczne generowanie standardowych warunków aury dla danej lokalizacji,

 • wprowadzanie elementów nietypowych dla danej lokalizacji,

 • wizualizacja zasymulowanych warunków na mapie cyfrowej,

 • automatyczne przekazywanie meldunków,

 • generowanie komunikatów tekstowych i głosowych,

 • symulacja działań poszczególnych uczestników ćwiczenia wraz z wizualizacją na mapie cyfrowej,

 • defniowanie lokalizacji miejsca zdarzenia,

 • defniowanie logistyki operacji,

 • defniowanie dostępnych środków telekomunikacyjnych dla poszczególnych  uczestników ćwiczenia.