Symulator namierzania obiektów

Symulator jest narzędziem do nauczania wyznaczania oraz przygotowania do obsługi urządzeń stosowanych w radionamierzaniu. Wspomaga w opanowaniu przepisów oraz wymiany korespondencji radiowej z wykorzystaniem aplikacji interkomu i telefonów IP. Dodatkowo symulator pomaga w zdobywaniu wiedzy z zakresu zakłóceń elektromagnetycznych w walce radioelektronicznej, a w szczególności:
  • pozwala na naukę obsługi odbiornika radiowego (prowadzenie nasłuchu radiowego źródła promieniowania radioelektronicznego),
  • umożliwia zobrazowanie na wskaźniku różnego rodzaju zakłóceń
  • radiowych (celowych, pasywnych),
  • ma możliwość wprowadzania zakłócenia źródeł promieniowania (instruktor może włączyć i wyłączyć zakłócenia niezależnie od uruchomionego scenariusza),
  • umożliwia szkolonemu usłyszenie w odbiorniku źródła promieniowania radioelektronicznego i wszelkiego rodzaju źródeł jego zakłóceń.

Symulator pozwala na szkolenie operatorów radionamierników bez konieczności emisji fal elektromagnetycznych. System umożliwia wyznaczanie lokalizacji źródeł promieniowania radioelektronicznego na podstawie odpowiednich parametrów radiowych przesyłanych ze stanowiska instruktora do każdego stanowiska szkoleniowego. Instruktor ma możliwość rozsyłania częstotliwości radiowych z symulowanym sygnałem radiowym z dowolnymi parametrami rodzaju emisji (A1A, F1B, J3E) do poszczególnych stanowisk symulatora. Aplikacja umożliwia dokonywanie utrudnień w identyfikacji obiektu poprzez zmianę tła radiowego (słaby sygnał, zakłócenia, wiele obiektów, brak systemu transmisji danych).