Symulator modemy NS SATCOM IDU 7000

System VSAT do tworzenia rozległych sieci. Rozwiązanie to stosowane jest w wymagających sektorach rynku tj. lotnictwo i wojsko, gdzie koncepcja niezawodności jest niezwykle ważna. Odwzorowany został zarówno wygląd urządzenia, jak i dedykowana mu aplikacja Skywan Line-Up Manager.

System oceniania i możliwość monitorowania postępów zintegrowane z platformą e-learningową.

Główne funkcje symulatora:

  • Symulacja łączności satelitarnej z wykorzystaniem telefonów, e-maila oraz faksu.
  • Możliwość realizacji ćwiczeń dotyczących określonych kursów z zakresu obsługi urządzenia.
  • Możliwość nadzorowania przebiegu zajęć przez instruktora.
  • Graficzne odwzorowanie rzeczywistego systemu. Użytkownik poznaje zarówno jego budowę, jak i uczy się korzystania z jego funkcjonalności.
  • Użytkownik uczy się:

o   wprowadzania plików konfiguracyjnych,

o   modyfikacji wartości wprowadzonych parametrów,

o   wprowadzania plików konfiguracyjnych.