Symulator radiotelefonu ICOM IC-M603

Symulator jest systemem informatycznym pozwalającym na realistyczne szkolenie operatorów radiostacji (zarówno radiooperatorów, jak i inne osoby, które muszą posiadać takie przeszkolenie) bez konieczności emisji fal radiowych. Z uwagi na symulowany model radiostacji jest możliwość wykorzystania częstotliwości VHF, zgodnie ze specyfikacją fizycznego urządzenia.

Główne funkcje symulatora:

  • Możliwość komunikacji i monitorowania przebiegu zajęć przez instruktora.
  • Odwzorowanie wszystkich funkcjonalności oraz stanów radiostacji.
  • Możliwość nawiązania połączenia z innymi stanowiskami.
  • Możliwość realizacji ćwiczeń z zakresu obsługi radiostacji. 
  • Możliwość odwzorowania realnej słyszalności dzięki symulacji szumów. Dodatkowo użytkownik ma możliwość regulacji poziomu głośności szumów.
  • System oceniania i monitorowania postępów zintegrowane z platformą e-learningową.