Symulator radiostacji R-3501

Symulator radiostacji R-3501 jest systemem informatycznym pozwalającym na realistyczne szkolenie operatorów radiostacji (zarówno radiooperatorów, jak i inne osoby, które muszą posiadać takie przeszkolenie) bez konieczności emisji fal radiowych. Symulowana radiostacja to ultrakrótkofalowa radiostacja nadawczo-odbiorcza stosowana w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Radiostacja produkcji polskiej typu przenośnego wykorzystywana jako urządzenie ręczne dowódcy drużyny, dowódcy plutonu lub żołnierza pełniącego służbę. Przeznaczona jest do pracy w zakresie częstotliwości 30÷87,975 MHz w systemie simpleksowym i duosimpleksowym.

Główne funkcje symulatora:

  • Użytkownik może nawiązać połączenie z innymi stanowiskami. Komunikacja w trybie simpleks i dupleks.
  • Odwzorowanie wszystkich funkcjonalności radiostacji z możliwością dodania nowych.
  • Symulacja pamięci zewnętrznej Fillgun, który programuje nastawy radiostacji.
  • Możliwość realizacji ćwiczeń z zakresu obsługi radiostacji.
  • System oceniania i możliwość monitorowania postępów zintegrowane z platformą e-learningową.