Symulator radiostacji RKP8100

Symulator jest systemem informatycznym pozwalającym na realistyczne szkolenie operatorów radiostacji (zarówno radiooperatorów, jak i inne osoby, które muszą posiadać przeszkolenie) bez konieczności emisji fal radiowych. Z uwagi na symulowany model radiostacji jest możliwość pracy w zakresie częstotliwości od 1.5 MHz do 512 MHz. Symulowana radiostacja należy do nowej generacji cyfrowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, spełniających wymagania STANAG 4203, STANAG 4204 oraz STANAG 4205. Uniwersalna radiostacja RKP-8100 może być wykorzystana jako radiostacja plecakowa lub element mobilnych systemów radiokomunikacyjnych, instalowanych na podwoziach kołowych i gąsienicowych. Cyfrowa transmisja mowy jest realizowana zgodnie ze STANAG 4198 oraz normą MIL-STD-188-110B App. B. Radiostacja udostępnia funkcje ALE (ang. Automatic Link Establishment) zgodnie z normą MIL-STD 188-141B App. A. oraz STANAG 4538.

Główne funkcje symulatora:

  • Użytkownik może nawiązać połączenie z innymi stanowiskami. Komunikacja w trybie simpleks i dupleks.
  • Możliwość symulacji zdalnego sterowania radiostacją dzięki aplikacji PCOMM.
  • Odwzorowanie wszystkich funkcjonalności oraz stanów radiostacji.
  • Możliwość realizacji ćwiczeń z zakresu obsługi radiostacji.
  • Możliwość odwzorowania realnej słyszalności dzięki symulacji szumów. Dodatkowo użytkownik ma możliwość regulacji poziomu głośności szumów.
  • System oceniania i monitorowania postępów zintegrowane z platformą e-learningową.