Generator Scenariuszy Kryzysowych

Symulator jest systemem informatycznym pozwalającym na realistyczne szkolenie operatorów radiostacji (zarówno radiooperatorów, jak i inne osoby, które muszą posiadać takie przeszkolenie) bez konieczności emisji fal radiowych. Z uwagi na symulowany model radiostacji jest możliwość wykorzystania częstotliwości HF, zgodnie ze specyfikacją fizycznego urządzenia.

Główne funkcje symulatora:

  • Brak konieczności emisji fal radiowych i budowy odpowiedniego pola antenowego.
  • Możliwość odwzorowania realnej słyszalności dzięki symulacji szumów.
  • Możliwość komunikacji i monitorowania przebiegu zajęć przez instruktora.
  • Odwzorowanie wszystkich funkcjonalności oraz stanów radiostacji.
  • System oceniania i monitorowania postępów zintegrowane z platformą e-learningową.
  • Możliwość nawiązania połączenia z innymi stanowiskami. Komunikacja w trybie simpleks i dupleks.
  • Możliwość realizacji ćwiczeń z zakresu obsługi radiostacji.
  • Dostępność symulacji radiostacji GX2900 w ramach symulatora namierzania REV-259 K2. Możliwość programowania punktów nadających sygnał (gotowe nagrania, kod Morse’a), nadawania tych sygnałów wewnątrz szkolnej sieci LAN oraz wizualizacja sygnału na mapie.